Nuotrauka tinklapio straipsniams (1)

Rūgštinės baterijos priežiūra…Tam, kad elektrinė krovimo technika, naudojanti rūgštinę bateriją, dirbtų našiai yra labai svarbu užtikrinti tinkamą kasdienę baterijos priežiūrą. Laikantis žemiau pateikiamų patarimų ne tik užtikrinsite nepertraukiamą darbą su krovos technika, bet ir išvengsite papildomų išlaidų gedimų šalinimui.

ĮKROVIMAS

Kraukite bateriją po aštuonių darbo valandų arba jei jos įkrovimo lygis yra mažesnis nei 20-30%. 

Visuomet bateriją kraukite gerai ventiliuojamoje, ne aukštesnėje nei 30° laipsnių temperatūros, patalpoje. Krovimo metu išsiskiria pavojingos – sprogios dujos (vandenilis), todėl atsiradus šių dujų sankaupai galimas sprogimas. 

Niekuomet nepertraukite įkrovimo proceso. Privalomas atlikti pilnas ir nepertraukiamas baterijos krovimas iki (100%). Kraunant bateriją trumpais laiko intervalais stipriai sutrumpinamas baterijos tarnavimo laikas.  

Baterija turi būti kraunama tik specialiu, jai pritaikytu krovimo prietaisu. Kitu atveju baterija bus pažeista, mažės baterijos darbo laikas arba visai neveiks.

DISTILIUOTO VANDENS PAPILDYMAS

Prieš kiekvieną darbo dienos pradžią patikrinti baterijos celių plūdžių lygį ir nustatyti ar pakanka distiliuoto vandens. Esant poreikiui – papildykite. 

Labai svarbu baterijas pildykite tik po pilno įkrovimo. Baterijos pildymas distiliuotu vandeniu prieš krovimą gali turėti įtakos rimtiems technikos pažeidimams.

Rūgtinės baterijos priežiūra turėtų vykdyti įmonės priskirtas atsakingas ir kvalifikuotas asmuo.

RŪGŠTINĖS BATERIJOS PRIEŽIŪRA

Baterijos jungtys – patikrinkite ar baterijos jungtys yra tvirtai pajungtos, nėra laisvumų, nesimato korozijos bei oksidacijos požymių.

Baterijos švara – kad išvengtumėte elektrolito nutekėjimų baterijos celės turi būti švarios ir tvarkingos, nepažeistos. Pastebėjus nešvarumus ar pažeidimus kvieskite autorizuotą servisą.

baterijos priežiūra

Baterijos laikymas – baterijos turėtų būti saugomos sausoje ir vėsioje vietoje, kad būtų išvengta elektrolito išgaravimo ir galimų gedimų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad baterijos būtų apsaugotos nuo galimų mechaninių pažeidimų.

 

Iškilus klausimams, gedimams ar krovimo technikos ekrane užsidegus įspėjamiesiems indikatoriams, rekomenduojame nedelsiant susisiekti su serviso specialistais.